Methodiek TOS

De Methodiek TOS is gericht op het stimuleren van de communicatie van peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Taal
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 4 jaar met een mogelijke of vastgestelde taalontwikkelingsstoornis en een normale ontwikkeling op andere gebieden. De methodiek richt zich ook op hun ouders.

Aanpak

De behandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team, zoveel mogelijk in samenwerking met ouders. De methodiek is gericht op de gehele ontwikkeling van het kind, waarbij taaltherapie en algehele taalstimulering een belangrijke plek innemen. Na afronding van de behandeling vindt een overdracht plaats naar vervolgonderwijs en eventueel andere vormen van hulpverlening of logopedie.

De taalontwikkeling wordt gestimuleerd met verschillende methodes, zoals woordenschattherapie, interactief voorlezen, interactieve coaching van ouders, logopedie en het gebruik van ondersteunende gebaren. Het pedagogisch taalaanbod op de behandelgroep houdt rekening met wat het kind begrijpt, door bijvoorbeeld taal te vereenvoudigen, langzamer te praten en het taalaanbod visueel te ondersteunen. Door het gebruik van taaltesten, vragenlijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en een algemene ontwikkelingstest kan de behandeling inspelen op de individuele taal-zorgbehoefte van het kind.

Tijdsinvestering

De behandeling van kinderen met vooral problemen in de spraakontwikkeling beslaat twee dagdelen per week gedurende 28 weken. Bij kinderen met meerdere problemen in de spraak-taalontwikkeling beslaat de behandeling drie dagdelen per week en is de duur afhankelijk van de voortgang van de behandeling.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De TOS-methodiek is goed onderbouwd en overtuigend. Hoewel er een aantal studies zijn gedaan naar de effecten van de interventie, worden deze niet in het oordeel meegeteld door gebrek aan implementatietrouw. Daarom erkent de commissie TOS behandelgroepen als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: