Mentorlessen over stress

Mentorlessen over stress helpt leerlingen om ongezonde stress bij zichzelf te herkennen en biedt handvatten hoe zij hier mee om kunnen gaan.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Stress
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van 12 tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs, in de onder- en bovenbouw van havo en vwo. De intermediaire doelgroepen bestaan uit mentoren, ouders/verzorgers van de leerlingen en het zorgteam van school.

Aanpak

De aanpak bestaat uit een vierdelige lessenserie voor onder- en bovenbouw. Na een workshop kunnen mentoren kant-en-klare lessen geven over stress aan leerlingen van de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo. Mentoren maken hierbij gebruik van een lesbrief en powerpoint met actieve werkvormen.

Mentoren maken stress bespreekbaar: hoe werkt stress? Wat zijn de signalen? Leerlingen ontvangen praktische handvatten om op een gezonde manier met stress om te gaan. En ouders worden betrokken via een thema-avond over stress op school.

Tijdsinvestering

Deze interventie bestaat uit een lessenserie van vier mentorlessen van circa 30 minuten. De korte lessen kunnen gemakkelijk ingepast worden in het bestaande mentoraat. Er blijft genoeg tijd over om belangrijke lopende zaken met de leerlingen te bespreken. De lessen kunnen wekelijks, twee- of drie-wekelijks gegeven worden. 

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deelcommissie Jeugd vindt 'Mentorlessen over stress' relevant, omdat stress onder jongeren veel voorkomt. Daarbij wordt de interventie aan alle havo/vwo-leerlingen aangeboden en niet alleen aan jongeren met klachten. De verschillende lesvormen en testjes houden de leerlingen bij de les en door de korte lesduur is de les makkelijk inpasbaar in de mentorles. De onderbouwing is compleet en geeft goed inzicht in de basis van deze interventie. Cognitieve gedragstherapie en inzicht in hoe je gedachten je gevoel bepalen, zijn helpend bij stressklachten. Keerzijde van de korte lesduur kan zijn dat er onvoldoende diepgang is.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: