MeeleefGezin

Een meeleefgezin biedt opvang aan kinderen tot 4 jaar van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Tijdens de opvang zetten de meeleefouders zich in om veiligheid te bieden en emotioneel beschikbaar te zijn voor het kind. Ze bieden het kind structuur, voorspelbaarheid en rust en stimuleren de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.

Niet erkend

Toelichting

De erkenningscommissie vindt Meeleefgezin een mooi idee, dat in potentie heel waardevol is voor de kinderen die in een meeleefgezin meedraaien. De commissie beaamt dat dit voor de ouders ontlastend kan zijn. De selectie van de meeleefgezinnen is nog niet concreet genoeg beschreven. Ook op andere punten is de beschrijving nog te weinig concreet. Tot slot verdient de onderbouwing aandacht, met duidelijkere koppelingen tussen doel, doelgroep, aanpak en werkzame elementen.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

8 december 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: