MeeleefGezin

Een meeleefgezin biedt opvang aan kinderen tot 4 jaar van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Tijdens de opvang zetten de meeleefouders zich in om veiligheid te bieden en emotioneel beschikbaar te zijn voor het kind. Ze bieden het kind structuur, voorspelbaarheid en rust en stimuleren de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: