MAZL op het vo

MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) is een methodiek die door scholen en jeugdgezondheidszorg-instellingen, ondersteund door gemeenten, kan worden toegepast om middelbare scholieren met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Hierdoor wordt ziekteverzuim teruggedrongen en langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten voorkomen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Schooluitval
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

MAZL is bedoeld voor alle ziekgemelde scholieren op het voortgezet onderwijs. MAZL richt zich op de volgende intermediaire groepen: ouders, schoolmedewerkers zoals receptionisten, conciërges, docenten, mentoren, ondersteunings-, leerjaar- en verzuimcoördinatoren, jeugdartsen en leerplichtambtenaren.

Aanpak

De school heeft aandacht voor de ziekgemelde leerling. Bij een tevoren afgesproken vaste verzuimomvang vindt een verzuimgesprek plaats met leerling en ouders door de mentor of de ondersteunings-, leerjaar- en verzuimcoördinator van school , waarna een consult kan worden aangevraagd bij de jeugdarts. Er wordt samen een plan van aanpak gemaakt, uitgevoerd en gemonitord, totdat de onderwijskansen en gezondheid van de leerling geoptimaliseerd zijn en het ziekteverzuim is afgenomen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

MAZL op het vo is een gestructureerde en goed doordachte aanpak voor scholen om verzuim tijdig te signaleren en terug te dringen. De commissie is positief over de heldere en duidelijk beschreven aanpak met mooie materialen om de professionals binnen de JGZ en op school te ondersteunen. Er zijn geen nieuwe effectstudies ingediend; daarom blijft de vorige beoordeling op effectiviteit van kracht (eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor vmbo; goed onderbouwd voor havo en vwo).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: