LOGO3000

LOGO3000 is een interventie voor peuters en kleuters en heeft als doel dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Dit doel wordt bereikt door leerkrachten en pedagogisch medewerksters handvatten te bieden om woordenschatuitbreiding als een routine in te zetten. In drie jaar tijd worden de woorden aangeleerd met behulp van leerkrachtkaarten, woordwebben, praatplaten en de woordkalender.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Taal
Leeftijd: 
2-6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

LOGO 3000 is bedoeld voor peuters (2-4 jaar) en kleuters (4-6 jaar) met een woordenschatachterstand die gebruik maken van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel van LOGO 3000 is om bestaande woordenschatachterstanden bij jonge kinderen te verkleinen zodat zij succesvol het vervolgonderwijs vanaf groep 3 van het basisonderwijs kunnen volgen.

Aanpak

LOGO 3000 leert jonge kinderen op een speelse manier de 3000 basiswoorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK; Mulder, Timman & Verhallen, 2009). Deze 3000 woorden worden in een doorgaande lijn van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar groep 1 en tot slot naar groep 2 behandeld. Leidsters en leerkrachten kunnen deze 3000 woorden met behulp van onder andere praatplaten, woordwebben en woordkalenders flexibel, binnen thema’s of het bestaande curriculum aanbieden. Ouders worden middels ouderbijeenkomsten betrokken.

Onderbouwing

De BAK is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en bevat de 3000 belangrijkste woorden die kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan. LOGO 3000 biedt deze woorden op een speelse en inspirerende manier aan kinderen aan waarbij gerichte aandacht is voor een gestructureerde kennisopbouw achter de woorden. Door intentioneel woordenschatonderwijs wordt de woordenschat van kinderen vergroot. Daarnaast zorgt de interactieve verwerking van de woorden ervoor dat de taalvaardigheid van kinderen gestimuleerd wordt en dat kinderen incidenteel nieuwe woorden en betekenissen bijleren uit een begrijpelijke context.

Onderzoek

In 2014 is een groot gebruikersonderzoek naar LOGO 3000 onder 91 verschillende onderwijsinstellingen gedaan waaruit blijkt dat leidsters en leerkrachten die werken met LOGO 3000 merken dat hun kinderen veel meer woorden leren, een beter kennisbegrip achter de woorden opbouwen, de aangeboden woorden meer actief gebruiken en veel plezier hebben gekregen in woorden leren (Kassem, 2014). Onderzoek naar Met Woorden in de Weer, dat de grondslag vormt voor het materiaal van LOGO 3000, laat zien dat de woordenschat van kinderen verbeterde. Niet alleen leerden zij meer woorden, ook de kwaliteit van de woordenschat nam toe (Bulters & Vermeer, 2007; Verhallen & Van der Zalm, 2005).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: