Liefde is... voor meisjes

Liefde is… is een voorlichtingsprogramma ter ondersteuning van de seksuele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid van meisjes. De thema's seksualiteit, seksueel plezier, seksuele identiteit, wensen en grenzen, en sociale media komen hierbij aan bod. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
13 tot en met 16 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Meisjes van 13 tot en met 16 jaar uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. Docenten en ouders van deze meisjes behoren tot de intermediaire doelgroep.

Doel

De meisjes hebben na de lessen significante vooruitgang geboekt op seksuele kennis, vaardigheden, attitudes, intenties en zelfvertrouwen. Ook zijn ze bewuster van sociale invloeden om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties en seksualiteit.

Aanpak

Liefde is… voor meisjes bestaat uit voorlichtingslessen door twee vrouwelijke voorlichters. Zij bespreken daarin verschillende thema's gerelateerd aan relaties en seksualiteit door middel van reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking. Zij zijn getraind om rekening te houden met het onderwijsniveau, religieuze en culturele achtergrond, en seksuele ervaring en eventuele problemen van leerlingen. Docenten en ouders van de meisjes worden betrokken bij de aanpak.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit vier voorlichtingslessen van ieder 1,5 uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Liefde is… voor meisjes heeft een sterke onderbouwing. Er zijn mooie materialen en een duidelijke beschrijving van de praktische uitvoering. De kwaliteitsborging is erg goed en er zijn ook mooie ambities voor een landelijke uitrol.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: