Leren van delict

Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben en in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Leren van Delict is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: