Leren en Leven

Leren en Leven is een lesprogramma voor de leerlingen in het voorbereidend middelbaar onderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het programma wil het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van leerlingen vergroten. Bovendien heeft het tot doel om positief gedrag van leerlingen in en om de school te bevorderen. De lesmethode is per leerjaar uitgewerkt in dertig klassikale lessen, die zijn ingedeeld in zes thema's: wie ben ik?; gezond denken en gezond zijn; hoe zorg ik voor mezelf?; hoe ga ik om met anderen?; eerlijk tegenover mezelf en anderen; jezelf blijven ontwikkelen.    

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: