Lekker Fit! op de Kinderdagopvang

Lekker Fit! op de Kinderdagopvang richt zich op het realiseren van een gezond voedingspatroon en verbeteren van de kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Beweging, Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
0 tot en met 4 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

  Doelgroep

  Kinderen tot vier jaar die naar de kinderopvang gaan.

  Aanpak

  De interventie start met het invullen van een Lekker Fit!-scan, het maken van een plan van aanpak en opnemen van Lekker Fit! in het beleid van de instelling. De pedagogisch medewerkers volgen een teamtraining en een van de pedagogisch medewerkers wordt opgeleid tot Lekker Fit! coach.

  Op het kinderdagverblijf worden daarna verschillende interventies geïmplementeerd, waarmee gezonde voeding en voldoende en gevarieerd bewegen bij kinderen wordt gestimuleerd. Ook wordt de betrokkenheid van de ouders bij een gezonde leefstijl van hun kind vergroot.

  Jaarlijks wordt het traject geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van de Lekker Fit!-scan.

  Tijdsinvestering

  Lekker Fit! op de Kinderdagopvang is een traject van drie jaar.

  Toelichting oordeel Erkenningscommissie

  Lekker Fit! op de Kinderdagopvang is een mooie interventie die zich richt op gezondere voedingspatronen en meer lichaamsbeweging bij kinderen tot de leeftijd van vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor ouderbetrokkenheid als een van de pijlers in de interventie. Het aanbod is ook geschikt gemaakt voor de peuterspeelzaal waarmee de interventie nog completer is geworden. De interventie is keurig beschreven met een duidelijke toelichting van de activiteiten aangevuld met goede onderbouwing. In Rotterdam heeft deze interventie een goed bereik.

  Meer weten?

  Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: