Lekker Fit! Lespakket

Lekker Fit! heeft als doel dat leerlingen van het primair onderwijs meer gaan bewegen en gezonder gaan eten op school. Lekker Fit! bevat een gedragsveranderingslijn op voeding en beweging.
De vijf bouwstenen van Lekker Fit! beïnvloeden het voedings- en beweeggedrag van de kinderen vanuit 4 integrale invalshoeken: educatie, beleid, omgeving en signalering.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Beweging, Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van het basisonderwijs in de groepen 1 t/m 8.

Doel

Het doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. 

Aanpak

  • Leerlingen hebben meer kennis over gezonde voeding en voldoende bewegen.
  • Leerlingen zijn zich beter bewust van het eigen eet- en beweeggedrag en van de keuzes die zij hierin maken.
  • Leerlingen hebben een positieve attitude ten opzichte van gezonde voeding en bewegen.
  • Leerlingen ervaren dat klasgenoten, leerkrachten en ouders het goed en belangrijk vinden als zij gezond eten en voldoende bewegen (sociale norm)
  • Leerlingen hebben het gevoel dat zij beter in staat zijn gezonde keuzes te maken (eigen effectiviteit).
  • Leerlingen hebben de intentie gezond te eten en voldoende te bewegen.  

Onderbouwing

Uit onderzoek in opdracht van de Gemeente Rotterdam naar de methode Lekker Fit! in Rotterdam is gebleken dat Lekker Fit! een effectieve methode is. In Rotterdam vormt de lesmethode Lekker Fit! op veel scholen een integraal onderdeel van het lesprogramma (Gemeente Rotterdam, 2015). Op de scholen waar Lekker Fit! onderdeel van het lesprogramma is, is het percentage kinderen met obesitas gedaald. Ook geven kinderen aan dat ze meer zijn gaan bewegen, vaker buitenspelen, en meer water drinken in plaats van suikerhoudende dranken. Ook kiezen de kinderen vaker voor groente en fruit in plaats van voor minder gezonde tussendoortjes. Deze studie toont duidelijk aan dat het implementeren van Lekker Fit! op basisscholen in meerdere opzichten effectief is (Gemeente Rotterdam, 2015).  

Onderzoek

TNO heeft in opdracht van de Nederlandse Hartstichting een verkennend onderzoek Lekker Fit! uitgevoerd (Bakker, 2009). Dit onderzoek bestond uit een procesevaluatie onder leerkrachten en een verkennend onderzoek om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor een effectevaluatie. Uit de procesevaluatie bleek dat het lespakket Lekker Fit! goed in elkaar zit De leerkrachten vinden dat de theorielessen leuk en leerzaam voor de leerlingen zijn en hebben gemerkt dat de leerlingen enthousiast deelnemen aan de lessen. De leerkrachten zijn ook positief over de inhoud van de praktijklessen. De benodigde voorbereidingstijd voor theorielessen was vergelijkbaar met die voor de gebruikelijke lessen. De voorbereidingstijd voor de praktijklessen was wat langer dan voor de gebruikelijke gymlessen.  

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het Lespakket Lekker Fit! is her-erkend voor het niveau Goed onderbouwd. De commissie is positief over de verschillende niveaus waarop wordt geïntervenieerd: educatie, beleid, omgeving en signalering. Door leerlingen meer te leren over en positiever te laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen worden zij gestimuleerd gezonde keuzes te maken.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: