Lekker Fit! Kleuters

Lekker Fit! Kleuters richt zich op leerkrachten, ouders en kleuters en heeft als doel het bevorderen van gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op de basisschool. De interventie bestaat uit wekelijkse activiteiten uitgevoerd door verschillende personen, zoals een schooldiëtist en (sport)docenten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Beweging, Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
4 tot en met 6 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het programmadoel is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.

Doelgroep

Kleuters (4-6 jarigen) die naar de basisschool gaan zijn de einddoelgroep. De intermediaire doelgroepen zijn medewerkers op de basisschool en ouders en verzorgers van kleuters.

Aanpak

Lekker Fit! Kleuters wordt uitgevoerd op de basisschool. De interventie bestaat uit activiteiten voor leerkrachten, ouders en kleuters en richt zich op het vergroten van kennis, bewustzijn, vaardigheden en/of eigen effectiviteit met betrekking tot een gezond voedingspatroon en beweging bij kleuters. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke (gezonde uitstraling) en politieke (schoolbeleid) omgeving.

Onderzoek

Eén van de onderdelen van Lekker Fit! Kleuters is het interactief voorlezen van verhalen over de Groentefroetels waarin groente of fruit gepromoot wordt. De effectiviteit van dit onderdeel is onderzocht onder totaal 160 kleuters van 4-6 jaar (De Droog, Buijzen, & Valkenburg, 2014). Uit onderzoek naar het verhaal waarin wortels gepromoot worden, blijkt dat kinderen die worden voorgelezen over de Groentefroetels vaker wortels eten dan kinderen die niet worden voorgelezen. Kinderen die interactief worden voorgelezen, kiezen vaker voor wortels dan kinderen die passief worden voorgelezen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Lekker Fit! Kleuters is onderdeel van de doorgaande programmalijn van Lekker Fit (vanaf 0 jaar). Door deze programma's achter elkaar in te zetten, ontstaat er een aansluitende leerlijn. Sterk punt aan Lekker Fit! Kleuters is de duidelijke koppeling tussen doelen, theorie en aanpak.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: