Lekker Fit! Basisonderwijs

Lekker Fit! Basisonderwijs is een preventieve interventie die scholen begeleidt naar een schoolstructuur waar gezonde voeding en beweging in verweven is.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid
Leeftijd: 
6 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De schooldirectie, groepsleerkrachten, ouders en schoolsportverenigingen zijn intermediaire doelgroepen.

Aanpak

De interventie richt zich op het stimuleren van een gezonder voedingspatroon en toename van de kwaliteit en de duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 tot en met 8. Lekker Fit! Basisonderwijs werkt met tien pijlers die elkaar aanvullen, zoals extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd, schoolsportclinics, signalering van overgewicht en begeleiding naar zorg¸ en oudervoorlichting.

Lekker Fit! Basisonderwijs wordt uitgevoerd door de vakleerkracht lichamelijke opvoeding, de schooldiëtist en docenten van een sportvereniging.

De interventie richt zich op het vergroten van kennis, attitude, bewustzijn, vaardigheden en eigen effectiviteit van kinderen en ouders met betrekking tot een gezonder voedingspatroon en meer lichaamsbeweging. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke omgeving en het schoolbeleid.

Lekker Fit! Basisonderwijs maakt gebruik van technieken als actief leren, ervaringsgericht leren, op een leuke manier informeren, realistische doelen stellen, en monitoring en feedback.

Tijdsinvestering

Lekker Fit! Basisonderwijs is een traject van gemiddeld drie jaar. Leerlingen krijgen drie keer per week 45 minuten gymles en minstens een keer per week een naschoolse beweegactiviteit.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Lekker Fit! Basisonderwijs is een mooie, doorlopende interventie met een goede koppeling tussen doelen en uitvoering en een brede focus op beweging, voeding en invloed van de omgeving. De interventie is praktisch uitgewerkt en kent een goede onderbouwing. De effectiviteit van de interventie betreft uitsluitend groepen 3 tot en met 5 van het basisonderwijs.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: