LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband aan de slag gaan met gezond eten en bewegen. LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas en hun ouders. Het hoofddoel is een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel een betere kwaliteit van leven. 

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
7 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak, Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas. Eén van de ouders neemt ook deel aan de bijeenkomsten.

Aanpak

Gezinnen gaan in groepsverband aan de slag met gezond eten en bewegen. Er zijn groepsbijeenkomsten voor kinderen en ouders samen, groepsgesprekken voor ouders en beweegactiviteiten voor kinderen.

In de gedragsbijeenkomsten worden onder andere de thema's doelen en beloningen, invloed van de omgeving, gedachten en gevoelens, en voorbeeldgedrag besproken. Daarnaast is er aandacht voor het stellen van persoonlijke doelen en bijpassende beloningen. Na elke groepsbijeenkomst praten de ouders, onder begeleiding van een coach, een uur met elkaar over vooraf vastgestelde onderwerpen. Ook krijgen de ouders opvoedingsondersteuning. In het beweegonderdeel voor kinderen staat plezier en interactie voorop. Het kind wordt spelenderwijs gestimuleerd tot lichamelijke activiteit.

De interventie wordt landelijk gecoördineerd en uitgevoerd binnen gemeentes door een lokale coördinator en een getraind team. Dit team bestaat uit een coach, beweegcoach en een assistent. LEFF heeft een landelijk format met vaste structuur, bijeenkomsten en kerninhoud. Maar het is lokaal flexibel uitvoerbaar als het gaat om uitvoerders, locatie, tijden, culturele gebruiken en follow-up.

Tijdsinvestering

In totaal worden 20 bijeenkomsten gehouden, in 10 tot 20 weken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

LEFF is een mooie, goed doordachte interventie met continue aandacht voor doorontwikkeling. De beschrijving en bijbehorende materialen zijn helder. De kracht van LEFF is de gezinsaanpak en dat de interventie makkelijk toegankelijk en laagdrempelig is voor deelnemers, met weinig uitval zodra ze in het traject zitten. Het lokale netwerk speelt hier een belangrijke rol in.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: