Lang Leve de Liefde - vso

Lang Leve de Liefde - vso is een lespakket over relaties en seksualiteit voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Het doel van het lespakket is dat jongeren die zeer moeilijk leren prettige, veilige en vrijwillige relaties hebben en respect hebben voor ieders seksuele identiteit.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
12 tot en met 19 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De einddoelgroep van het lespakket zijn jongeren van 12 tot en met 19 jaar die zeer moeilijk leren en voortgezet speciaal onderwijs volgen. De leraren van de leerlingen zijn de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De methode bestaat dertig lessen verdeeld over zeven hoofdstukken, die ieder een eigen onderwerp bespreken:

  • Jij en je lijf
  • Vrienden, verliefd, verkering
  • Hoe ver ga jij?
  • Online: wat doe je?
  • Over seks
  • Veilig vrijen: wat is dat?
  • Veilig vrijen: hoe doe je dat?

De leerlingen lezen korte teksten, kijken naar filmpjes en maken opdrachten met behulp van de digitale lesomgeving, het leerlingenmagazine en werkbladen. Ook doen ze allerlei actieve werkvormen zoals rollenspellen en quizzen.

Tijdsinvestering

De dertig lessen kunnen in één leerjaar worden gegeven of ze kunnen worden verspreid over meerdere leerjaren, afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingen. De duur van een les is ongeveer 30 tot 40 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Lang Leve de Liefde - vso heeft een sterke onderbouwing die goed is toegespitst op de doelgroep. De materialen sluiten aan bij de leefwereld van deze jongeren. De interventie past in de doorlopende leerlijn rond seksuele vorming. Docenten kunnen gemakkelijk met de interventie aan de slag.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: