Lang Leve de Liefde - Onderbouw

Lang Leve de Liefde Onderbouw is een lespakket over liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket is bedoeld voor tweede klas van praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het lespakket omvat zes lessen en bestaat uit een leerlingenmagazine, een dvd, twee digitale lessen op www.langlevedeliefde.nl, een docentenhandleiding en een website voor docenten www.lesgevenindeliefde.nl. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan kennis, maar ook houding en vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Weerbaarheid
Leeftijd: 
13-15 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkómen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, gewenste, en veilige seksuele ontwikkeling.

Doelgroep

Leerlingen, 13-15 jaar oud, in de tweede klas van het voortgezet onderwijs - praktijk onderwijs, vmbo basis beroep, vmbo, havo en vwo.

Aanpak

Lang Leve de Liefde Onderbouw, is een lespakket van zes op elkaar volgende en aansluitende lessen:
Les 1: Over lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen tijdens de puberteit, bijvoorbeeld verliefdheid, seksuele identiteit.
Les 2: Over relaties en intimiteit en vormen daarvan
Les 3: Ontdekken en communiceren van eigen wensen en grenzen en die van een ander op het gebied van intimiteit
Les 4: Voorwaarde voor prettige en gewenste seks en intimiteit
Les 5: Veilig vrijen: Zwangerschap en soa en preventie daarvan (biologische kant)
Les 6: Veilig vrijen: Anticonceptie en condoomgebruik

Het lespakket wordt gegeven door de docenten biologie of verzorging of door de mentor.

Onderzoek

In een gerandomiseerde effectevaluatie met een controlegroep zijn de determinanten gemeten met een voormeting, directe nameting en een follow-up 6-8 maanden na afloop. Multilevel regressieanalyses zijn uitgevoerd.
Op de primaire uitkomstmaten waarop geen significant effect werd gevonden, was er veelal wel een positieve verandering in de experimentele groep, maar deze was niet significant groter in vergelijking met de controlegroep. Er zijn significante positieve interventie-effecten ten opzichte van de controleconditie gevonden op 8 van de 16 primaire uitkomstmaten: kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie met betrekking tot condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm met betrekking tot pilgebruik.
Het positieve effect op condoom-intentie op de langere termijn is bijzonder bemoedigend, aangezien lange termijn effecten zelden worden gevonden bij dit soort interventies en aangezien de intentie de beste voorspeller is van gedrag.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Lang leve de Liefde Onderbouw bevat een zeer volledig lespakket met verschillende werkvormen. In de uitgebreide 'toolkit' zijn materialen opgenomen die de implementatie vergemakkelijken. Onderzoek naar de interventie geeft goede aanwijzingen voor effecten op kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie met betrekking tot condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm met betrekking tot pilgebruik onder leerlingen van het tweede leerjaar van het VO.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: