Lang Leve de Liefde - mbo

Lang Leve de Liefde - mbo is een online lesaanbod voor het mbo om jongeren te ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
16 tot en met 21 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De interventie is gericht op studenten van middelbare beroepsopleidingen, van niveau twee tot en met vier. De doelgroep voor de uitvoering van het lespakket zijn docenten op het mbo, met name docenten die het vak Burgerschap geven.

Aanpak

Lang Leve de Liefde - mbo bestaat uit een online databank voor docenten met een uitgebreid aanbod van lessen en aanvullend beeldmateriaal over seksuele gezondheid. Thema's zijn bijvoorbeeld liefde en relaties, anticonceptie en wensen en grenzen. De lessen zijn bedoeld voor een dubbel lesuur. Voor docenten is een online handleiding beschikbaar met didactische tips en achtergrondinformatie.

Tijdsinvestering

Het totale lesprogramma bestaat uit 15 lessen van een dubbel lesuur, dus 90 tot 100 minuten. De lessen kunnen los van elkaar gegeven worden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Erkenningscommissie vindt Lang Leve de Liefde – mbo een goed uitvoerbare, flexibele interventie die door alle online mogelijkheden in potentie een groot bereik heeft. Er is veel aandacht voor de implementatie. De interventie wordt regelmatig geëvalueerd om het programma en de implementatie ervan aan te scherpen. Lang Leve de Liefde - mbo is ontwikkeld op basis van Intervention Mapping en is mede daardoor sterk onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: