Lang Leve de Liefde - herhalingsmodule

Dit is een lespakket over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en vmbo.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
15 tot en met 16 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De Herhalingsmodule Lange Leve de Liefde (LLL) is bedoeld voor leerlingen in de klassen 3 en 4 van het praktijkonderwijs en vmbo.

Aanpak

De LLL Herhalingsmodule ondersteunt bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo scholen in het geven van lessen over relaties en seksualiteit met specifieke aandacht voor preventie tienerzwangerschappen. Daarnaast wordt middels de handleiding en de implementatie strategie aandacht besteed aan beleid en signalering. 

De LLL Herhalingsmodule bestaat uit zes lessen:

  • Les 1 - Liefde en relaties. 
  • Les 2 - Wensen en grenzen. 
  • Les 3 - Veilig vrijen: Wat is dat? 
  • Les 4 - Veilig vrijen: Hoe doe je dat? 
  • Les 5 – Zwanger… en dan? 
  • Les 6 - Jong een kind krijgen. 

De LLL Herhalingsmodule is onderdeel van de LLL lesmethode, het meest gebruikte lespakket relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs in Nederland. De module is een vervolg op het LLL onderbouw-pakket, maar kan ook zelfstandig worden ingezet.

Tijdsinvestering

De LLL Herhalingsmodule bestaat uit zes lessen. Elke les neemt één of twee lesuren in beslag. De duur van de les hangt af van de beschikbare tijd, reacties uit de groep en in hoeverre het betreffende onderwerp voor de groep extra relevant is.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De herhalingsmodule van Lang Leve de Liefde is een planmatig ontwikkelde interventie die aansluit bij het ontwikkelniveau van de bovenbouw. De determinanten en methodieken voor gedragsverandering zijn goed onderbouwd; het preproductie-onderzoek, de pretest en de procesevaluatie maken die onderbouwing nog sterker.
Als onderdeel van het programma Lang Leve de Liefde heeft de interventie een sterke wervings- en implementatiestructuur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: