Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een samenhangend lespakket over het lichaam, gender, relaties, seksualiteit, wensen, veranderingen tijdens de puberteit, media, consent en seksuele weerbaarheid voor kinderen op de basisschool. Het lespakket heeft tot doel om bij te dragen aan een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling van jonge kinderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 12 jaar in het primair onderwijs.

Aanpak

Het lespakket staat in de online omgeving Kriebelsinjebuik.nl. Het is opgebouwd aan de hand van vier thema's:

  • lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld: het lichaam, veranderingen tijdens de puberteit, bloot zijn, geslachtskenmerken, mediabeelden
  • voortplanting en gezinsvorming: voortplanting, zwangerschap en bevalling, preventie soa en zwangerschap
  • sociaal emotionele ontwikkeling: relatievorming, gendergelijkheid en seksuele diversiteit
  • seksuele weerbaarheid: wensen en grenzen, consent, lastige situaties, seksueel misbruik, hulp vragen

In elk leerjaar komen lessen uit alle vier de thema's aan bod. Leerkrachten kunnen op basis van bepaalde interesses, observaties of vragen van leerlingen zelf, een selectie maken van thema's en lessen uit het lesaanbod.

Tijdsinvestering

Het lespakket bestaat uit 56 lessen van 45 tot 50 minuten. De lessen worden in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 aangeboden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Kriebels in je buik is een mooie, doorlopende leerlijn met een goede opbouw van de lessen, die jaarlijks terugkomen en verdiepen. De interventie is goed uitvoerbaar, heeft mooie online lesmaterialen en biedt voldoende ondersteunende materialen en activiteiten voor leraren. Leerkrachten kunnen doorlopend feedback geven en de interventie wordt op kleine onderdelen regelmatig aangepast en geactualiseerd. Er zijn geen hoge kosten aan verbonden. De onderbouwing is actueel, compleet en op de Nederlandse situatie gericht.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: