Kopstoring

Kopstoring is een preventieve online groepscursus voor jongeren met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft, om te voorkomen dat zij zelf ernstige problemen ontwikkelen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Psychische problemen
Leeftijd: 
16 tot en met 25 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 16 tot en met 25 jaar van wie een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft, die zelf geen ernstige emotionele of gedragsproblemen hebben.

Aanpak

De cursus Kopstoring is anoniem en gratis. De jongere volgt de cursus in een chatbox samen met vijf andere jongeren en een hulpverlener. Zij bespreken onderwerpen als de ziekte van de ouder, de gevolgen voor de jongere, tijd voor jezelf maken, constructief denken en het sociale netwerk.

Kopstoring bestaat uit acht gestructureerde bijeenkomsten in een gesloten en beveiligde chatbox. Jongeren loggen in vanaf hun eigen computer. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het thema waarover in de sessie wordt gechat. De cursus wordt bij voorkeur begeleid door een ggz-preventiemedewerker of een hulpverlener.

De cursus wordt aangeboden binnen een website met een stepped-care-karakter. Jongeren bepalen zelf in welke mate ze ondersteuning ontvangen. De website heeft drie functies: informatievoorziening, e-mailservice en de online groepscursus.

Tijdsinvestering

Acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Het wekelijkse huiswerk bestaat uit leeswerk en een opdracht.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Kopstoring is een interventie die aansluit bij de digitale leefwereld van veel jongeren. In combinatie met de anonieme deelname is heteen zeer laagdrempelige interventie voor een doelgroep die hier veel behoefte aan heeft. De interventie is helder beschreven in de handleiding. Er is onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van de interventie. Helaas was de onderzoeksgroep niet representatief voor alle jongeren die de interventie ontvangen. Daarom is Kopstoringerkend als Goed onderbouwd. Voor aanwijzingen voor effectiviteit zal meer onderzoek gedaan moeten worden met een representatieve steekproef.  

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: