KIES - kinderen in echtscheidingssituaties

Kinderen In Een Scheiding (KIES) is een preventieve groepsinterventie voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gescheiden ouders.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
7 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van gescheiden ouders van 7 tot 12 jaar met lichte problemen.

Aanpak

De KIES-groep vewerkt onder leiding van twee KIES-coaches het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de scheiding en de gevolgen daarvan.

De interventie is gericht op het voorkomen of beperken van mogelijke problemen, zoals een zwakke band met ouders, internaliserende of externaliserende problemen, slechte schoolprestaties en een verminderd zelfvertrouwen. De kinderen krijgen inzicht in de eigen situatie en vergroten hun vermogen om zelf problemen op te lossen. Door het contact met andere kinderen met gescheiden ouders kunnen ze makkelijker praten over hun gevoelens. Een belangrijk onderdeel van KIES is het verminderen van schuldgevoelens over de scheiding en het herkennen en corrigeren van misvattingen. Kinderen leren daarnaast hulp te vragen en beter te communiceren met hun ouders, wat hen helpt om beter om te gaan met de scheiding.

De ouders worden betrokken bij de deelname van hun kind, zodat zij zich bewust worden van de impact van scheiding op kinderen, de behoeften van hun kind en hun mogelijkheden en keuzes als ouder.

KIES kan worden ingezet op scholen, maar ook op andere locaties, zoals een zorginstelling of een Centrum Jeugd en Gezin.

Tijdsinvestering

KIES bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur voor de kinderen. De ouders nemen deel aan een informatie- en een evaluatiebijeenkomst.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt KIES een mooi en concreet uitgewerkt programma dat kindvriendelijk is weergegeven. De uitgevoerde RCT geeft goede aanwijzingen voor effectiviteit van KIES op het hoofddoel en een aantal subdoelen, als KIES wordt ingezet als selectieve preventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: