Kids in Action

Kids in Action is erop gericht om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar met overgewicht of obesitas meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Overgewicht
Leeftijd: 
6 tot en met 16 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak, Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar met een BMI die valt binnen de categorieën overgewicht of obesitas graad 1, 2 of 3 volgens de internationaal geldende richtlijnen. 

Aanpak

De interventie bestaat uit drie fasen. In de eerste fase worden potentiele deelnemers door de kinderarts, huisarts of jeugdarts geselecteerd en verwezen voor de interventie.

In de tweede fase wordt er een beweegmodule gevolgd. Dit zijn beweeglessen onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut waarin positieve beweegervaringen opdoen en zelfvertrouwen creëren tijdens bewegen belangrijk zijn. Naast het volgen van de beweeglessen wordt er ook in deze fase aandacht besteed aan voedings- en gedragsverandering.

De derde fase betreft de fase na interventie waarin de deelnemers periodiek worden opgevolgd. Elke drie maanden vindt er een evaluatie inclusief meetmoment plaats, uitgevoerd door de kinderfysiotherapeut.

Tijdsinvestering

De interventie duurt zes maanden. Na afloop van de interventie worden de deelnemers nog 18 maanden periodiek opgevolgd en waar nodig extra begeleid.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: