Ken je grens

Ken je grens is een individuele training om herhaling van off- en online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Antisociaal gedrag, Delinquentie, Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Weerbaarheid
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling, Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Jongens van 12 tot en met 18 jaar met beperkte interactievaardigheden die off- of online seksuele grenzen hebben overschreden. De training is geschikt voor jongens met verschillende religieuze, culturele en etnische achtergronden.

Aanpak

De training beoogt dat jongens in hun relationele en seksuele interacties positief en aanvaardbaar gedrag vertonen en grenzen respecteren, passend bij hun leeftijd en omstandigheden. Ken je grens is gericht op beïnvloedbare factoren die samenhangen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens zonder psychische stoornis: delictondersteunende opvattingen en attitudes, beperkte seksuele interactievaardigheden, problemen met omgaan met groeps- of sociale druk, problemen met het reguleren van gedrag, en onvoldoende steun en betrokkenheid van ouders of opvoeders.

De training heeft een cognitief-gedragstherapeutische benadering. Om jongens te motiveren voor actieve deelname en gedragsverandering worden diverse strategieën ingezet, waaronder motiverende gespreksvoering, opbouwen van een vertrouwensrelatie, leerdoelen laten aansluiten bij de deelnemer en positieve bekrachtiging.

De training kan worden ingezet in een vrijwillig of een justitieel kader.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit tien tot vijftien bijeenkomsten van anderhalf uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: