Kanjertraining

De Kanjertraining is gericht op het voorkomen of verminderen van sociale problemen en het bevorderen van welbevinden in het basis- en voortgezet onderwijs.

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociale vaardigheden, Sociale problemen
Leeftijd: 
4 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar met problemen in de omgang met anderen, hun klasgenoten en hun ouders.

Aanpak

De Kanjertraining geeft kinderen inzicht in hun gedrag en de gevolgen hiervan voor anderen. Via onder meer feedbackoefeningen, vertrouwensoefeningen en rollenspellen oefenen ze met sociale vaardigheden en sociale informatieverwerking. De aanpak gaat uit van de motivatie van het kind om rekening te houden met gevoelens van zichzelf en anderen en om positief gedrag te laten zien. Omdat kinderen sociale vaardigheden vooral van elkaar leren, worden vaardigheden in een groep getraind. De Kanjertraining speelt in op het groepsgedrag van kinderen, bijvoorbeeld op de neiging om storend gedrag van een ander onbewust te bekrachtigen. Hierdoor kunnen gedragspatronen en onderlinge relaties structureel verbeteren.

De Kanjertraining wordt schoolbreed ingezet met wekelijkse lessen. Daarnaast is er een intensieve en verkorte versie die door een psycholoog wordt gegeven in vastgelopen klassen en in groepen kinderen met hun ouders.

Tijdsinvestering

Klassen krijgen het hele schooljaar wekelijks een les van ongeveer drie kwartier. Er zijn twaalf tot zeventien lessen per leerjaar die in meerdere delen op te knippen zijn.
De training voor klassen die zijn vastgelopen door ordeproblemen of sociale onveiligheid duurt één hele schooldag.
De groepstraining voor kinderen en ouders bestaat uit tien wekelijkse lessen van anderhalf uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Kanjertraining is een heldere training met een goede onderbouwing. Het programma wordt zowel schoolbreed ingezet, als bij subgroepen kinderen die problemen ervaren met sociale interacties. De studies geven sterke aanwijzingen dat deelname aan de Kanjertraining als klassikale interventie voor conflictklassen in het basisonderwijs of als ouder-kindtraining in een klinische setting leidt tot een afname van externaliserend en internaliserend gedrag bij kinderen van 8 tot 13 jaar als deze wordt gegeven door een getrainde psycholoog of orthopedagoog. De interventie heeft in die gevallen positieve effecten op onder andere zelfwaardering, emotioneel welbevinden, depressieve gevoelens, agressie, verstorend en prosociaal gedrag, problemen met leeftijdsgenoten, het gevoel gepest te worden en de relatie met de leerkracht. Er zijn geen directe effecten gevonden op pesten.

 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: