Julia

Julia is bedoeld voor meisjes van 13 tot 19 jaar die (signalen van) seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking biedt een vrouwelijke hulpverleenster gedurende 24 bijeenkomsten hulp ter voorkoming van ernstiger of herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of slachtofferschap van een loverboy/mensenhandelaar.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Mensenhandel - slachtoffers loverboys, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Weerbaarheid
Leeftijd: 
13-19 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Julia heeft als doel het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen en zo het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of slachtofferschap van een loverboy/mensenhandelaar te verkleinen.

Doelgroep

Meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. Zij hebben problemen met liefde, relaties, grenzen, dwang en seksualiteit en zijn gemotiveerd voor hulp. Bij deze meisjes is sprake van een ongezonde seksuele ontwikkeling of onvoldoende seksuele interactiecompetentie.

Aanpak

Julia bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van een uur, in gemiddeld zes maanden. De interventie bevat acht modulen waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking thema's rondom seksualiteit, relaties en liefde aan de orde komen. Ook de ouders van het meisje worden betrokken bij de aanpak

Onderzoek

De procesevaluatie (Konijn & Luchsinger, 2014) betreft een analyse van de hulpverleningsplannen van de meisjes van januari 2012 - december 2013 (N=100). Bij N=30 is een voormeting en nameting gedaan met behulp van de SIER (Seksuele Interactie en Relatie vragenlijst). De evaluatie laat zien dat:

  • de cliënten van Julia tot de beoogde doelgroep behoren.
  • 98% van de meisjes Julia afronden in gemiddeld 6 maanden.
  • Van de gestelde doelen 82% wordt gerealiseerd. 
  • Op basis van de voor- en nametingen met de SIER zijn er indicaties voor de doeltreffendheid van de hulp (klein positief effect).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Julia is een zorgvuldig uitgewerkte interventie. Sterk punt is dat Julia is aangepast van een groepsinterventie naar een individuele interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: