Julia

Julia is een hulpprogramma om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen bij meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksuele uitbuiting, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Weerbaarheid
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Meisjes van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. Zij hebben vragen over liefde, relaties, wensen en grenzen en seksualiteit, en zijn te motiveren voor hulp.

Aanpak

Julia is een individueel, ambulant programma. De meisjes krijgen hulp van een vrouwelijke hulpverlener. Het programma bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling, om het risico te verkleinen dat meisjes opnieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken of slachtoffer worden van een loverboy of mensenhandelaar. De interventie wordt uitgevoerd binnen een organisatie voor jeugdhulp.
Kern van de aanpak is een cognitief-gedragstherapeutische en oplossingsgerichte benadering, gericht op seksueel plezier. Door onder andere reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking komen thema's rondom seksualiteit, relaties en liefde aan de orde, gericht op vergroten van kennis en verbeteren van attitudes en vaardigheden.
In nauwe afstemming met het meisje en bij voorkeur in het begin van het traject worden ook de ouders van het meisje betrokken, zodat zij haar kunnen ondersteunen bij haar seksuele ontwikkeling.

Tijdsinvestering

Julia duurt gemiddeld tien maanden. De bijeenkomsten vinden één keer per week plaats en duren een uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Julia is een hulpverleningsinterventie op individueel niveau, gericht op meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. De interventie heeft een duidelijke werkwijze, mooie materialen en een goede kwaliteitsbewaking. Julia is goed ingebed in jeugdzorgorganisatie Levvel. De interventie wordt vaak uitgevoerd in de praktijk en werd aan de hand van meerdere procesevaluaties bijgesteld.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: