Jules voor TOS

Jules voor TOS is een groepsbehandeling van kinderen van 2,6 tot 5 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Het doel is de communicatieve redzaamheid van de kinderen te verbeteren. Er wordt gewerkt met thema's die afgestemd zijn op de belevingswereld van jonge kinderen, zoals 'het is feest' en 'ik ga slapen'. Gedurende een week staat bij alle activiteiten een vast groepje woorden dat semantisch bijelkaar past (woordcluster) binnen een thema centraal waardoor de kinderen de woorden intensief aangeboden krijgen en de betekenis kunnen ervaren en begrijpen.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: