Jongerenrechtbanken

Jongerenrechtbanken is een interventie voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die grensoverschrijdend gedrag vertonen of betrokken zijn bij een incident, en voor jongeren die daardoor benadeeld zijn. Leerlingen die zijn opgeleid zijn tot jongerenrechter, aanklager of advocaat in hun onderwijsinstelling vormen de jongerenrechtbank.

Niet erkend

Toelichting

De Jongerenrechtbanken lijken enerzijds een interventie voor jongeren die over de schreef zijn gegaan, maar anderzijds door de opzet en de betrokkenheid van en doelen voor de hele groep meer een soort onderwijsprogramma voor burgerschap voor alle leerlingen. De doelgroep en doelen zijn hier dus niet helemaal helder. Daarnaast zijn de beschreven voorbeelden ernstig en heeft de commissie er haar vraagtekens bij of dergelijke problemen het beste opgelost kunnen worden op de beschreven manier. Kan deze aanpak recht doen aan de complexiteit van hoe deze situaties tot stand komen en is daarbij voldoende aandacht voor onderliggende problematiek, waarvan vaak sprake zal zijn? En is er voldoende aandacht voor de sociale processen binnen de groep, ook nadat de interventie is afgerond? Mogelijke negatieve effecten door groepsprocessen rond jongeren met dergelijk gedrag worden niet besproken of duidelijk voorkomen. De commissie heeft hierover te veel twijfels om tot erkenning over te gaan.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

25 maart 2022

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: