Jonge Beweeghelden

Jonge Beweeghelden (JBH) is een interventie die zich richt op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 2 tot 4 jaar. De methode is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. De pedagogisch medewerker of gastouder zet met de interventie de kinderen op een goede en veelzijdige manier in beweging. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Kinderopvang
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jonge Beweeghelden richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar, aangesloten bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder. De intermediaire doelgroep is de professional: pedagogisch medewerker en de gastouder.

Doel

Kinderen die deelnemen aan het beweegprogramma JBH verbeteren hun motorische vaardigheden. Na twaalf maanden vanaf het instapmoment, met minimaal één JBH-les per week, is het kind op tenminste 75 procent van de beweegthema's een bewegingsniveau vooruitgegaan. Kinderen ervaren tijdens het programma plezier en zelfvertrouwen in bewegen.

Aanpak

De pedagogisch medewerker of gastouder logt in binnen de digitale lesomgeving en bekijkt de lesstof en instructiefilmpjes. Vervolgens wordt de les klaargezet met het lesmateriaal in een daarvoor beschikbare ruimte. Het lesmateriaal bestaat uit handpop Arie, pionnen, hoepels, markeerstrepen en -stippen, ballen, pittenzakjes, touw, blokken, dobbelsteen en parachute. Met het materiaal uit de kit zijn alle oefeningen uitvoerbaar. De vier kleuren rood, geel, groen en blauw worden functioneel ingezet tijdens de lessen. Extra ondersteuning vanuit JBH is mogelijk in de vorm van trainingen.

Tijdsinvestering

De omvang van de interventie is twaalf maanden, vijf cyclussen van tien weken, waarbij ieder beweegthema steeds na tien weken terugkeert. Het kind neemt minimaal één keer per week deel aan het beweegprogramma.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: