Join Us programma

Deze interventie heeft tot doel eenzaamheid bij jongeren aan te pakken door de jongeren voldoende sociaal redzaam te maken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociale problemen
Leeftijd: 
12 tot en met 25 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Join Us richt zich op jongeren van 12 tot en met 25 jaar die zich langere tijd en in sterke mate eenzaam voelen. Dit wordt chronische eenzaamheid genoemd. De jongeren moeten een intrinsiek motivatie hebben om mee te doen en de vaardigheden bezitten om te leren sociaal redzaam te worden.

Aanpak

Het programma bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten. Om herkenning te vinden bij elkaar, zijn de jongeren verdeeld in twee leeftijdsgroepen: 12-18 jaar en 18-25 jaar. Tijdens de bijeenkomsten hebben de jongeren plezier, leren ze van elkaar en organiseren ze activiteiten. Daarnaast heeft iedere jongere een of meerdere persoonlijke sociale uitdagingen. Deze zogenoemde 'challenges' hebben betrekking op de oorzaak van de eenzaamheid.

Jeugdprofessionals van regionale sociaal werkorganisaties begeleiden de jongeren. Deze professionals zijn opgeleid door Stichting Join Us. De jeugdprofessionals ondersteunen waar nodig en op maat bij de challenges. Daarbij maken ze gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken.

Tijdsinvestering

Een jongere stroomt uit wanneer hij voldoende sociaal redzaam is om, nu en in de toekomst, een passend netwerk te behouden dat voldoet aan zijn behoeften. De meeste jongeren nemen ongeveer één jaar deel aan Join Us.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: