!JES het brugproject

!JES het brugproject is een preventieve cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders, rondom de periode van echtscheiding. Het project heeft als doel nadelige effecten van een scheiding op kinderen te voorkomen en/of te verminderen en doet dat met een cursus van zeven bijeenkomsten voor kinderen en drie bijeenkomsten voor hun ouders.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie '!JES het brugproject' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: