IRun2BFit

IRun2BFit is een lesprogramma gericht op een gezonde beweeg- en leefstijl. Het wordt uitgevoerd in de lessen biologie en lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Beweging, Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
12 tot en met 16 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

IRun2BFit richt zich op leerlingen van 12 tot 16 jaar in de eerste, tweede en derde klas van vmbo, havo en vwo.

Aanpak

IRun2BFit is gericht op een duurzame gedragsverandering. Het doel is dat leerlingen zich bewuster worden van hun beweeggedrag en de veranderingen die daarin nodig zijn voor een gezondere leefstijl. Ook is het programma erop gericht dat leerlingen het plezier van een gezonde leefstijl ervaren. Naast lessen bestaat het programma uit looptrainingen. Het wordt afgesloten met een vijfkilometerloop. Door de trainingen kunnen leerlingen die loop volbrengen, ongeacht hun startconditie. Leerlingen die meedoen aan het programma voldoen aan beweegnorm voor jeugd in Nederland.

IRun2BFit stimuleert de vakoverstijgende samenwerking en teamgeest van docenten. Daarnaast zorgt het voor een positieve profilering van de school en voor verbinding met lokale verenigingen, evenementen, gemeenten en partners.

Tijdsinvestering

Gedurende acht weken wordt wekelijks één uur biologie, één uur mentorles en twee uur looptraining gegeven. Daarnaast doen leerlingen elke week een individuele looptraining aan de hand van een eigen loopschema.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

IRun2Bfit is duidelijk onderbouwd met een inzet op gedragsverandering op basis van het ASE-model. Mooi is de positieve benadering van inzet op plezier en werken met doelen (toewerken naar een evenenement) en de betrokkenheid van de ouders.

Er is een actuele website en een goede set aan materialen voor docenten, leerlingen en mentoren. De interventie is praktisch goed uitvoerbaar en sluit goed aan op de bestaande lessen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: