Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) heeft als doel te voorkomen dat kwetsbare jongeren van 16 tot en met 27 jaar afglijden naar de criminaliteit. Dit wordt bereikt door de jongeren via een intensief en persoonlijk coachingstraject toe te leiden naar een opleiding of werk.

Niet erkend

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies

Datum

7 december 2022

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: