HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een lvb

HouVast is een ambulant zorgaanbod voor ouders met een licht verstandelijke beperking (lvb) die opvoed- en opgroeiproblemen hebben of dreigen te krijgen. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. Hiertoe wordt gemiddeld twee uur per week gewerkt aan acceptatie van hulp, het bouwen van een steunend netwerk en het vergroten van opvoedvaardigheden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

HouVast heeft als hoofddoel dat de ouders in staat zijn om, met hulp van het netwerk of professionals, hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden:

  • Ouders weten wanneer ze hulp nodig hebben en accepteren hulp in de toekomst.
  • Het gezin ontvangt meer steun vanuit hun netwerk.
  • De opvoedvaardigheden van de ouders zijn zodanig vergroot dat, waar nodig met aanvullende ondersteuning vanuit het netwerk, de kinderen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Doelgroep

HouVast is bedoeld voor gezinnen van ouders waarvan ten minste een ouder een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft en waarbij tenminste een kind in de leeftijd tussen de 0 en 23 jaar thuis woont. Binnen dit gezin is er sprake van (dreigende) opvoed- en opgroeiproblemen. HouVast wordt ingezet ter voorkoming van, of als vervolg op een ondertoezichtstelling (drang) of vanuit dwang kader (OTS).

Aanpak

HouVast is een intensieve, gezinsgerichte vorm van ambulante hulp en bestaat uit drie fasen: de opstartfase, de werkfase en de afrondingsfase. Na kennismaking met het gezin wordt de opvoedsituatie in kaart gebracht. Met het gezin en het netwerk wordt gewerkt aan de gestelde doelen om te zorgen dat er sprake is van 'goed genoeg' opvoeden. Ook wordt ervoor gezorgd dat alle hulp en steun (zowel sociaal als professioneel) goed gestroomlijnd plaatsvindt. De HouVast werker werkt praktisch, oplossingsgericht en met effectieve leerstrategieën aan de gestelde doelen. Het realiseren van een goede werkrelatie en het motiveren tot het blijvend aanvaarden van hulp kenmerken HouVast. De HouVast werker bewaakt de ondergrens van 'goed genoeg'.

De werker is gemiddeld drie uur per week bij het gezin thuis, of in contact met het netwerk. Dit kan intensiever of juist minder intensief zijn in periodes dat dit nodig is. HouVast duurt 6 tot 12 maanden. Als in aansluiting op de interventie nog ondersteuning nodig is kan de steun door dezelfde HouVast werker worden voortgezet in minder intensieve waakvlamondersteuning. Zo nodig kan na verloop van tijd de interventie opnieuw worden opgestart. Op deze wijze wordt (personele en inhoudelijke) continuïteit en ondersteuning op maat gerealiseerd.

Onderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar HouVast.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

HouVast is een mooie methode voor een doelgroep waarvoor nog geen aanbod was op dit gebied. De aanpak is zeer goed uitgewerkt en de onderbouwing is helder en actueel.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Top Groep

    0316 - 34 46 52