Heibel Thuis

'Heibel Thuis' is een groepsinterventie voor jongeren van 12-16 jaar die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en hun ouders. Doel is de gevolgen van huiselijk geweld te verminderen. Jongeren wisselen ervaringen uit en doen oefeningen. Ouders krijgen informatie over de groep, de gevolgen van huiselijk geweld en opvoeding. Er zijn vijf groepsbijeenkomsten en drie online contacten voor de jongeren, twee ouderbijeenkomsten en (optioneel) huisbezoeken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Huiselijk geweld
Leeftijd: 
12 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het verminderen van de gevolgen van huiselijk geweld bij de jongere, door het voorkomen en/ of verminderen van de ontwikkeling van sociale, internaliserende en/ of externaliserende gedragsproblematiek bij de jongere.

Doelgroep

Jongeren tussen 12-16 jaar die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders en zich in een (redelijk) stabiele thuissituatie bevinden. De jongeren vertonen (voortekenen/ signalen van) gedrags- en/ of emotionele problematiek gerelateerd aan het huiselijk geweld. De intermediaire doelgroep bestaat uit de ouders/ verzorgers van de jongere.

Aanpak

Heibel Thuis is een laagdrempelig aanbod voor jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De interventie bestaat uit face tot face (groeps-)contacten en online chatsessies. In deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van ervaringen, het doen van oefeningen, het leren uiten van gevoelens en het trainen van vaardigheden centraal. Dit gebeurt door middel van vijf face-to-face groepsbijeenkomsten van twee uur en drie online groepssessies. Voorafgaand en na afloop van de interventie vindt een individueel gesprek plaats met de jongere, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevolgen van de ruzies tussen de ouders van de deelnemers, worden tips gegeven over hoe hiermee om te gaan, wordt aandacht besteed aan vriendschap en relaties en hoe je kunt omgaan met boosheid en ruzie.

Aan de groep zijn twee ouderbijeenkomsten verbonden. Ouders worden geïnformeerd over de inhoud van de groep en de gevolgen van huiselijk geweld voor jongeren. Ook krijgen zij pedagogische handvatten aangereikt ter ondersteuning van hun zoon of dochter. Optioneel kunnen er tijdens de aanmeldfase huisbezoeken plaatsvinden.

Onderzoek

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar Heibel Thuis.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Er is goed nagedacht over de ontwikkeling van Heibel thuis en daar is de doelgroep ook goed bij betrokken. Erg sterk is dat zowel de jongeren als de ouders een rol hebben in de interventie en dat in de aanpak groepsbijeenkomsten en online bijeenkomsten worden gecombineerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: