Heibel Thuis

'Heibel Thuis' is een groepsinterventie voor jongeren van 12-16 jaar die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en hun ouders. Doel is de gevolgen van huiselijk geweld te verminderen. Jongeren wisselen ervaringen uit en doen oefeningen. Ouders krijgen informatie over de groep, de gevolgen van huiselijk geweld en opvoeding. Er zijn vijf groepsbijeenkomsten en drie online contacten voor de jongeren, twee ouderbijeenkomsten en (optioneel) huisbezoeken.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt Heibel Thuis laagdrempelige interventie met mooie materialen. Het is prettig dat het aanbod zowel fysiek als online kan worden gevolgd door jongeren en ouders. De doelen sluiten echter onvoldoende aan bij de doelgroep, omdat de interventie zich richt op het verminderen van vaardigheidstekorten, terwijl niet vaststaat dat de doelgroep die vaardigheidstekorten heeft. Daarom is Heibel Thuis niet erkend.

Beoordeeld door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Datum

3 november 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: