Happyles

Happyles is erop gericht de mentale fitheid van jongeren op het vmbo en mbo te versterken en depressieklachten te voorkomen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Depressie, Welbevinden
Leeftijd: 
13 tot en met 25 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Jongeren van 13 tot 25 jaar in het vmbo of mbo. Voor jongeren met gesignaleerde somberheidsklachten biedt Happyles aanvullende zorg.

Aanpak

Happyles is een online aanbod ter preventie van depressieklachten. Om jongeren te bereiken die minder geneigd zijn zelf hulp te zoeken, wordt Happyles op school aangeboden. Getrainde professionals verzorgen de Happyles.

Na een klassikale introductieles over geluk en niet lekker in je vel zitten, vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst is om depressiesymptomen te meten. Aansluitend volgen ze een e-les met video's, een quiz, opdrachten en tips. De e-les stimuleert jongeren om na te denken over waar ze gelukkig en minder gelukkig van worden en over de invloed van denken en doen op hun gevoel. Een volgende e-les stimuleert de jongeren om na te denken over contact met anderen, hun toekomstdromen en de oplosbaarheid van problemen. In een afsluitende klassikale les kijken jongeren terug op wat ze hebben geleerd en doen ze aanvullende oefeningen. Ook vullen ze opnieuw de vragenlijst in.

Na de lessen krijgen de jongeren in een afsluitend persoonlijk gesprek met de trainer een advies gebaseerd op de begin- en eindscore op de test. De trainer en de jongere bespreken of de jongere aansluitende steun of hulp nodig heeft. De trainer kan verwijzen naar aanvullende hulp.

Tijdsinvestering

De klassikale en de e-lessen duren 45 minuten en worden gegeven in opeenvolgende weken. Het adviesgesprek met de trainer duurt circa tien minuten en vindt plaats binnen vier weken na de lessen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De deelcommissie Jeugd vindt Happyles een heldere interventie voor een relevant gezondheidsthema en een relevante doelgroep. Happyles is goed ingebed in de reguliere zorg en het adviesgesprek is een vast onderdeel voor alle leerlingen. De website www.happyles.nl is geactualiseerd. In de werving van scholen, de kwaliteitseisen en de kosten kan Happyles nog wat sterker worden uitgewerkt. Het hoofddoel is vrij ambitieus in relatie tot de geringe omvang van de interventie. De commissie juicht het toe dat er een effectonderzoek gaat plaatsvinden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: