Happy2gether

Happy2gether heeft als doel om geweld in relaties te voorkomen door gezonde relaties bij jongeren en jongvolwassenen te bevorderen. Deelnemers hebben na afloop een positieve houding voor het aangaan en onderhouden van veilige relaties. Ook hebben ze versterkte communicatievaardigheden bij spanningen en conflicten binnen een relatie. Tot slot hebben ze meer kennis over hulp- en steunmogelijkheden als zij in een risicosituatie of onveilige relatie zitten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Partnergeweld, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
14 tot en met 21 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Happy2gether is bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 21 jaar met een vmbo/mbo-opleidingsniveau. Het programma kan worden ingezet in organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, onderwijs of jongerenwerk.

Aanpak

In drie bijeenkomsten leren jongeren over leuke (veilige) relaties en niet-leuke (onveilige) relaties. De groep wordt bij voorkeur begeleid door twee trainers. Interactieve filmpjes, voorbeeldsituaties en een rollenspel vormen de kernelementen van het programma.

Tijdsinvestering

Het programma van Happy2gether bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 90 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Happy2gether is een goed uitvoerbare interventie: de kosten zijn laag, er zijn goede materialen beschikbaar en de uitvoerders volgen van tevoren een cursus met een SKJ accreditatie. Happy2gether is een goed onderbouwde interventie met een heldere doelgroep en doelstelling. Er wordt duidelijk omschreven wat het probleem is en welke factoren invloed hebben hierop.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: