Grip op je dip

De interventie Gripopjedip is een online groepscursus voor jongeren met depressieve klachten, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Depressie
Leeftijd: 
16 tot en met 25 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 25 jaar met milde tot matige depressieve klachten.

Aanpak

De online groepscursus bestaat uit zes bijeenkomsten in een beveiligde chatbox en begeleid door een getrainde ggz-professional. Er kunnen maximaal zes jongeren per groep deelnemen. Deelname is anoniem.

Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve denkpatronen en gedrag. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur 's avonds plaats. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken de deelnemers een huiswerkopdracht over het thema dat aan bod komt. Ze worden via e-mail en sms herinnerd aan de start van de bijeenkomst. Het eerste kwartier kunnen ze informeel met elkaar chatten. Daarna wordt het thema behandeld. Het laatste kwartier is bestemd voor evaluatie en afsluiting.

De eerste drie sessies gaan vooral over de stemming en het achterhalen van negatieve denkpatronen. De vierde bijeenkomst draait om het leren inplannen van leuke activiteiten in het dagelijkse leven. In de vijfde bijeenkomst staat het anders leren denken centraal en in de laatste bijeenkomst ligt de nadruk op het plannen van de nabije toekomst.

Tijdsinvestering

Gripopjedip bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Grip op je dip Online een mooie, laagdrempelige interventie die zich richt op een relevante doelgroep. De interventie is gebaseerd op een goed onderbouwde aanpak van cognitieve gedragstherapie. Het hoofddoel is SMART geformuleerd en de interventie is over het geheel genomen goed beschreven. De literatuur in de onderbouwing is geactualiseerd en de procesevaluatie is toegevoegd als tweede studie voor bewijskracht op het niveau eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: