Grip op Agressie

Grip op Agressie (GoA) is een klinische interventie gericht op agressief delictgedrag.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek
Leeftijd: 
18 tot en met 25 jaar
Doel: 
Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Cliënten vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking die vrijwillig of met een dwangmaatregel zijn opgenomen wegens agressief gedrag.

Aanpak

GoA is een groepsgerichte aanpak die ook individueel gegeven kan worden. Het programma is gericht op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren om recidive van agressief gedrag te voorkomen.

GoA bestaat onder meer uit cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie en dramatherapie. De gebruikte technieken sluiten aan bij de doelgroep: onder meer leren door ervaren, aansluiten bij het cognitieve ontwikkelingsniveau, eenduidig taalgebruik en herhaling.

GoA wordt uitgevoerd in een sociotherapeutische omgeving waar de deelnemers ook een training in sociale vaardigheden volgen. Daarbij wordt GoA geïntegreerd in het dagelijkse leven van wonen, werken en vrije tijd van de deelnemers. De dagelijkse routine wordt gebruikt als oefen- en leersituatie.

Tijdsinvestering

GoA beslaat een periode van een tot twee jaar. Het programma bestaat uit zeven modules, verdeeld over honderd modulebijeenkomsten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: