GRIP (Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie)

'GRIP' is een groepsgerichte methodiek die binnen de gesloten jeugdzorg wordt aangeboden. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (lvb) en extreem problematisch gedrag waarvoor de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg heeft afgegeven. Gedurende 12 maanden wordt middels ervaringsleren gewerkt aan het aanleren van vaardigheden waardoor een nieuw perspectief kan worden bepaald en de eerste stappen naar de toekomst kunnen worden gerealiseerd.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie GRIP is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: