Girls' Talk

Girls' Talk is een groepsgericht programma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden met een vmbo- of mbo-niveau. Girls' Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken. Het doel is dat ze in staat zijn om zelfstandig een onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook online.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Weerbaarheid
Leeftijd: 
14 tot en met 20 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk, In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Girls' Talk is bedoeld voor meiden met een vmbo of mbo-niveau in de leeftijd van 14 tot 21 jaar, die beginnend of al langer seksueel actief zijn en zeer beïnvloedbaar en niet seksueel weerbaar zijn. Het programma kan worden ingezet in organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, onderwijs of jongerenwerk. De interventie is geschikt voor meiden met verschillende achtergronden.

Aanpak

Girls' Talk bestaat uit acht gestructureerde groepsbijeenkomsten waarin een thema centraal staat. In de bijeenkomsten gaan meiden met elkaar aan de slag en leren ze om duidelijk te zijn in wat zij wel en niet willen op relationeel seksueel gebied. En ze leren om in situaties van mogelijke grensoverschrijding, ook online, een weerbare reactie te geven. Ze worden hierbij begeleid door twee speciaal voor dit programma opgeleide trainers.

Tijdsinvestering

Girls' Talk is een programma van acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De looptijd van het programma is twee maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Girls' Talk is een goed onderbouwde interventie die veelvuldig en succesvol uitgevoerd wordt. De procesevaluatie laat zien dat zowel de trainers als de meisjes die aan Girls' Talk deelnemen tevreden zijn. Het is een langlopende interventie waar jarenlange praktijkervaring mee is opgedaan.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: