Girls’ Talk

Het doel van Girls' Talk is bevordering van seksuele gezondheid van laag opgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden. Girls' Talk is een intensieve semigestructureerde en seksespecifieke groepscounselmethodiek. Er zijn 8 bijeenkomsten van twee uur voor groepen van 6 tot 8 meiden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Seksualiteit, Weerbaarheid
Leeftijd: 
14 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk, In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doel

Het doel van Girls' Talk is bevordering van seksuele gezondheid, gezond seksueel gedrag en seksuele interactiecompetentie bij meiden.

Doelgroep

Girls' Talk is bedoeld voor heteroseksueel actieve meiden van circa 14 tot 18 jaar met diverse etnische achtergronden en een vmbo-opleiding of lager.

Aanpak

Girls' Talk is een intensieve semigestructureerde, seksespecifieke groepscounselmethodiek van 8 bijeenkomsten van twee uur, voor groepen van 6 tot 8 meiden, begeleid door twee vrouwelijke begeleiders. De begeleiders volgen verplicht vooraf een tweedaagse opleiding tot counselor Girls' Talk. Girls' Talk is uit te voeren in diverse settings en geschikt voor het (buurtgerichte) jeugdwelzijnswerk, de jeugdzorg, de residentiële jeugdhulpverlening en als buitenschoolse activiteit in een schoolse setting. De nadruk ligt op het versterken van interactiecompetenties, het versterken van ondersteunende attituden en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en, in mindere mate, overdracht van kennis. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen als spel, discussie, rollenspelen, creatieve opdrachten, reflectieoefeningen en lichaamsgerichte opdrachten.

Onderzoek

Onderzoek met vrij sterke bewijskracht in onderwijs en jeugdwelzijnswerk (testgroep: n=56; controle: n=38) laat positieve effecten zien op intentie tot pilgebruik, behoud intentie tot condoomgebruik, en controle in seksuele situaties. Er zijn ook positieve effecten op nog eens zes van 19 overige uitkomstmaten, echter de controlegroep beweegt mee, mogelijk door natuurlijke rijping en /of contaminatie. Uitblijvende effecten doen zich voor bij de testgroep op vier uitkomstmaten, terwijl de controlegroep wel vooruit gaat. Mogelijk speelt response-shift een rol. Uit procesevaluatie blijkt dat de interventie aantrekkelijk is voor meiden en binnen het werk van jongerenwerkers past. Het bevordert bewustwording van meiden ten aanzien van seksuele rechten, open communicatie over seksualiteit en vertrouwensrelatie tussen meiden onderling en tussen meiden en begeleiders. Bij counselors/jeugdwerkers bevordert Girls' Talk signalering van negatieve seksuele ervaringen en vergroot deskundigheid inzake seksuele counseling en gespreksvoering.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: