Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteit

Girls' Choice is een bordspel over relaties en seksualiteit voor meiden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Girls Choice' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: