Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

Met de GIZ-methodiek kan een gezamenlijke, brede gezinsgerichte, gestructureerde inschatting en beslissing gemaakt worden over de krachten, zorgbehoeften en ondersteuning van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun eigen kracht. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
8 tot en met 22 jaar
Doel: 
Anders
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De GIZ-methodiek is geschikt voor alle (aanstaande) ouders en kinderen vanaf 8 jaar en jongeren tot 23 jaar en te gebruiken door alle professionals in de jeugdketen.

Aanpak

Samen met de cliënt brengt de professional de zorgbehoeften in kaart en beslist wat de gewenste vervolgstappen zijn. Centraal staan daarbij de vragen: Hoe gaat het? Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Hebben de acties geholpen? 

Het GIZ-gesprek wordt ondersteund door gebruik van visuele hulpmiddelen, de toepassing van een motiverende en oplossingsgerichte houding en gesprekstechnieken en een gestructureerde aanpak. De GIZ-methodiek is in te zetten bij normale zorgen tot complexe problemen.

Tijdsinvestering

De GIZ-methodiek wordt geïntegreerd in al bestaande contactmomenten van professionals in de geboortezorg, jgz en sociaal domein met kinderen, jongeren en hun ouders.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De GIZ-methodiek is een professionele gesprekstechniek die heel breed wordt ingezet, met een grote variatie aan doelgroepen, problematiek en uitvoerende professionals. De opleiding, training en het kwaliteitssysteem zijn goed uitgewerkt en er is een duidelijke handleiding beschikbaar. De GIZ-methodiek is goed onderbouwd. Kanttekening is dat de onderbouwing niet altijd even goed aansluit bij de brede insteek van GIZ.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: