Gender & Sexuality Alliances op scholen

Gender & Sexuality Alliance's (GSA's) zijn allianties waarin lhbti+- en niet-lhbti+-jongeren zich inzetten voor een school waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Schoolklimaat, Seksualiteit
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Lhbti+-jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Intermediaire doelgroep zijn medeleerlingen en -studenten, docenten en de schoolleiding.

Aanpak

Lhbti+-jongeren hebben op veel scholen te maken met een onveilig schoolklimaat. Vaak worden ze negatief bejegend, kunnen ze niet open zijn over hun seksuele of genderidentiteit, kunnen ze hun ervaringen niet delen en ontvangen ze geen steun vanuit hun schoolomgeving. GSA's steunen lhbti+-jongeren op school en geven informatie over gender en seksuele diversiteit. Ze zorgen voor contact tussen lhbti+- en niet-lhbti+-jongeren, wat de sociale acceptatie van lhbti+-jongeren vergroot. Door de zichtbaarheid van de GSA worden de problematiek en de hulpvraag van lhbti+-leerlingen en -studenten zichtbaar voor de schoolleiding.

GSA's zijn autonoom en vrij om de activiteiten te kiezen die zij belangrijk vinden om uit te voeren. Op school worden GSA's begeleid door docenten. Het GSA Netwerk van COC organiseert het hele jaar acties waar GSA's aan kunnen meedoen, zoals Paarse Vrijdag in december en International Day of Silence in april. GSA-coördinatoren zorgen voor lokale ondersteuning en organiseren GSA-dagen waar GSA's samenkomen om ervaringen uit te wisselen en trainingen te volgen.

Tijdsinvestering

De tijd die jongeren besteden aan de GSA varieert, afhankelijk van de activiteiten waar de GSA voor kiest. Voor onderling contact organiseert COC jaarlijks tien GSA-dagen en een GSA-congres. Ook de tijdsbesteding van betrokken docenten varieert: op sommige scholen is het drie uur per week en op andere drie uur per maand.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie past bij de huidige tijdsgeest en de doelgroep. Een sterk punt van de interventie is de opbouw van draagvlak binnen de school. De interventie vergroot de zichtbaarheid van lhbt+ en maakt daardoor steun en acceptatie mogelijk. De landelijke ondersteuning van de interventie is goed geregeld. De commissie verwacht bij een volgende beoordeling dat de inside-out-benadering verder is ontwikkeld en meer centraal staat in zowel de onderbouwing als in de gehele interventiebeschrijving. Een aandachtspunt is de betrokkenheid van de docent: dit is een voorwaarde voor het slagen van de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: