Futsal Chabbab

Futsal Chabbab is een sportinterventie om schooluitval te verminderen, de kansen van jongeren te vergroten en hun zelfontplooiing te bevorderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie, Overlast, Schooluitval
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongeren van 8 tot 18 jaar uit aandachtswijken met veel schooluitval en overlast op straat. De interventie richt zich op jongeren die in de 'straatcultuur' betrokken zijn of zich daartoe aangetrokken voelen.

Aanpak

Futsal Chabbab draait om de vertrouwensrelatie tussen de voetbaltrainer en de jongeren. De jongeren worden via de training gemotiveerd om naar huiswerkbegeleiding te gaan. Het voorbeeld van de trainer en de discipline van het sporten stimuleren jongeren om de regie te nemen in hun opleiding en leven.

Gedurende het schooljaar vindt coaching plaats, binnen en buiten de sportzaal, in groeps- en individuele gesprekken. De wekelijkse trainingen zijn gericht op voetbaltechniek, maar ook op de pedagogische ondersteuning van jongeren, bijvoorbeeld tijdens het omkleden, in kringgesprekken en tijdens time-outs. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in de wijk en is verplicht voor deelnemers met onvoldoendes op hun rapport. Daarnaast zijn er voor meidenteams workshops over weerbaarheid.

De trainers wonen in dezelfde wijk als de doelgroep en sluiten als rolmodel aan bij hun leefwereld. Trainers worden geselecteerd op voetbaltalent en trainings- en opvoedingsvaardigheden. Ze werken samen met de pedagogische professionals in de wijk.

Tijdsinvestering

De interventie duurt een schooljaar. Na de voorbereiding, werving en eerste trainingsperiode is er de rest van het schooljaar één uur training en één uur huiswerkbegeleiding per week.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: