Friends in Shape

Friends in Shape is bedoeld om de BMI van kinderen met obesitas te verlagen, via een lesprogramma en sportlessen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Overgewicht
Leeftijd: 
8 tot en met 14 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 14 jaar met ernstige of morbide obesitas en hun ouders.

Aanpak

De interventie bestaat uit een lesprogramma waarin deelnemers twee keer per week sportles krijgen, begeleid door drie sportbegeleiders. De groepen tijdens de sportlessen bestaan uit maximaal twintig deelnemers. De sessies vinden plaats in een sportcentrum met verschillende sportfaciliteiten. Het aanbod is gevarieerd, met buitensport, balsport, vechtsport en fitness. Na de sportsessies worden gezonde maaltijden uitgedeeld die de deelnemers mee naar huis kunnen nemen.

De ouders van de deelnemers worden betrokken bij de interventie. Er zijn twee ouder-en-kindbijeenkomsten, gericht op de opvoedstijl. Ook krijgen ze kookworkshops. Verder worden de ouders vijf keer uitgenodigd om mee te doen met een sportsessie.

Voor de interventie is een sporthal met fitnessruimte en buitenruimte noodzakelijk.

Tijdsinvestering

Deelnemers aan Friends in Shape sporten gedurende 42 weken twee keer per week een uur. Daarnaast vinden er jaarlijkse uitjes, bijeenkomsten en cursussen plaats.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: