Fit en Vaardig op school

Fit en Vaardig op school is een lesprogramma dat basisschoolleerlingen bewegend laat leren. Het programma integreert fysieke activiteit in reken- en spellinglessen. Het is ontwikkeld met het doel reken- en spellingvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Beweging, Schoolprestaties
Leeftijd: 
5 tot en met 11 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Fit en Vaardig richt zich op leerlingen van groep 2 tot en met 7 van de basisschool.

Aanpak

De leerkracht voert de Fit en Vaardig-lessen uit in het klaslokaal en richt zich vooral op het automatiseren en herhalen van lesstof. De lessen worden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het klassikaal automatiseren en herhalen van al bekende lesstof. Zo spellen leerlingen bijvoorbeeld een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Of ze geven hun gekozen antwoord op een rekensom door het juiste aantal bewegingen uit te voeren. Het is de bedoeling dat op één lesdag een reken- en een spellingles gedaan wordt.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit 66 fysiek actieve rekenlessen en 66 fysiek actieve spellinglessen per jaargroep. Elke les duurt dus 10 tot 15 minuten. In totaal zal er dan per lesdag 20-30 minuten bewogen worden.

Toelichting oordeel erkenningscommissie

De eerste aanwijzingen voor effectiviteit gelden uitsluitend voor rekenen en fitheid, en verder alleen voor de groepen 4 en 5. Dat komt omdat het automatiseren van spelling niet is meegenomen in het onderzoek, zodat niet vastgesteld kan worden of de interventie daar ook effectief aan bijdraagt. Ook is slechts een deel van de doelgroep onderzocht. De commissie vindt Fit en Vaardig een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige interventie, met een sympathieke combinatie van cognitieve en fysieke doelen.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Fit en Vaardig op school is een initiatief van UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Innovatie BV en Klare Koek.