Energy Training

Energy Training is een preventieve training voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar om burn-out- en stressklachten te voorkomen. De training, bestaande uit vijf groepsbijeenkomsten, maakt gebruik van gedragsveranderingtechnieken en geeft jongeren inzicht in hun eigen gedrag, gewoonten en motivatie. Het doel van de training is dat jongeren minder stress en meer energie en motivatie krijgen en houden voor de zaken die zij op dat moment en in hun latere leven belangrijk vinden.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt de Energy Training een mooie interventie om vaardigheden mee te geven voor het versterken van mentale gezondheid. Er ontbreekt echter een overkoepelend theoretisch model van de ontwikkeling van het omgaan met stress. Het is niet duidelijk waarom er gekozen is voor de drie specifieke factoren waaraan de Energy training werkt en hoe het aansluit bij de doelgroep waarvoor deze interventie bedoeld is.

Hoewel de erkende variant voor volwassenen zich ook richt op deze drie factoren, is de commissie er niet van overtuigd dat dit zonder meer te generaliseren is naar de gehele doelgroep, en dan met name naar de jongste kinderen binnen deze doelgroep. De doelgroep is daarnaast erg breed. De commissie heeft nog te veel vragen en onduidelijkheden, waardoor de commissie Energy Training niet erkend wordt.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies: Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

30 september 2022

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: