En nu ik...!

En nu ik.! is bestemd voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die te maken hebben gehad met geweld en ruzies thuis en hun ouders en heeft als doel het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stress symptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, waarin kinderen wordt geleerd 1) hoe zij hun emoties op een constructieve manier kunnen uiten, 2) hoe zij op een andere (dan gewelddadige) manier om kunnen gaan met gevoelens en problemen en 3) hoe zij hun ervaringen kunnen verwerken. Naast de bijeenkomsten voor kinderen zijn er parallel bijeenkomsten voor de (verzorgende) ouders.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'En nu ik…!' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Stichting Blijf Groep

  • Contactpersoon

    Essa Reijmers / Linda Morren / Chantal Holland

    020 - 521 01 50