Educatieve Escaperoom Shame-Sexting ‘Het stopt bij jou’

De educatieve escaperoom 'Het stopt bij jou!' maakt shame-sexting op een interactieve manier bespreekbaar. Leerlingen leren wat ze kunnen doen als ze te maken krijgen met shame-sexting en krijgen zicht op de impact en invloed van hun eigen handelen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
11 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school

Doelgroep

Jongeren van 11 tot en met 17 jaar, in het primair, voortgezet (speciaal) en middelbaar beroepsonderwijs.

Aanpak

Leerlingen worden in staat gesteld om te leren van educatieve ervaringen. Door een opgebouwde verhaallijn kunnen zij verschillende fases doorlopen en moeten ze in kleine groepjes samenwerken om binnen de tijd de puzzels op te kunnen lossen. Tijdens de nabespreking worden deze puzzels besproken en vindt er een groepsgesprek plaats over shame-sexting, de invloed van het eigen handelen op het voorkomen daarvan en mogelijkheden voor hulp.

Tijdsinvestering

De escaperoom wordt op locatie aangeboden door trainers van WiSEducatie en heeft de duur van een lesuur (50-60 minuten).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

In 2020 heeft WiSEducatie een evaluatie uitgezet die is ingevuld door leerlingen (N=326, Likertschaal 1-5) en begeleiders (N=6). Uit de uitkomsten van de enquête ontstaat het beeld dat de educatieve escaperoom self-efficacy van de leerlingen bevestigt en met sterke aanwijzingen mogelijk bevordert.

87 procent van de leerlingen geeft tevens aan door het spelen van de escaperoom in de toekomst respect en aandacht te tonen naar het slachtoffer van shame-sexting (285 leerlingen). Deze gedragsintentie is zeer positief. Ook de inschatting te weten wat de gevolgen zijn (90 procent) en hoe om te gaan met shame-sexting (81 procent) stemt tot optimisme omdat het zicht geeft op de inschatting van de leerling op eigen handelingsvaardigheid.

De docenten geven allemaal aan dat de gestelde doelen (subdoelen) voldoende of goed zijn behaald. Er is een hoge waardering van de escaperoom met een 8.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving Educatieve Escaperoom Shame-Sexting 'Het stopt bij jou'

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: