Dreumesfun

Dreumesfun is een universele, preventieve interventie gericht op laagdrempelige opvoedondersteuning aan opvoeders van kinderen van 13 tot 30 maanden. Het doel van Dreumesfun is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen, en daarmee ook het signaleren en mogelijk voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. Om deze doelen voor jonge kinderen te bereiken richt Dreumesfun zich tevens op het optimaliseren van ouderfactoren op specifieke domeinen. Tijdens groepsgerichte wekelijkse bijeenkomsten met opvoeders en kinderen wordt middels spelactiviteiten aandacht besteed aan cognitieve-, (senso)motorische-, taal- en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Opvoeders krijgen ondertussen uitleg over de ontwikkeling en ontwikkelingsstimulatie van dreumesen, waarbij wordt ingegaan op wat dreumesen leren (ontwikkelingsopgaven) en wat dreumesen nodig hebben (opvoedvaardigheden). 

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Stichting Jonge Kind Centrum

    036 - 53 65 333

    06 - 30 222 120