Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven is cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar. Het doel van deze interventie is het verminderen van angstklachten zodat deze geen beperkingen meer vormen voor het dagelijks leven. 

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Angststoornissen, Angstproblemen
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angstklachten of angststoornissen.

Aanpak

Denken + Doen = Durven is een cognitieve gedragstherapie waarbij aandacht wordt besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, het versterken van coping vaardigheden en terugvalpreventie. In de preventieve context gaat het om een groepsinterventie voor kinderen van 8 tot 12 jaar met angstklachten. In de curatieve context kan de interventie zowel individueel als in een groep ingezet worden, voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een angststoornis. 

Tijdsinvestering 

De interventie in de preventieve context bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten. De individuele variant in de curatieve context bestaat uit 12 sessies van 45-60 minuten voor het kind en 3 oudersessies van 45-60 minuten. De groepsvariant in de curatieve context telt 8 sessies van 90 minuten voor het kind en 3 oudersessies van 90 minuten. 

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie complimenteert de grondigheid waarmee de interventie onderzocht is. Denken + Doen = Durven is goed onderbouwd, zowel theoretisch als vanuit onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Er is een curatieve en preventieve variant. De curatieve variant is erkend als effectief volgens sterke aanwijzingen. De preventieve variant is erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. Op dit moment werken ontwikkelaars aan een update van de materialen van Denken + Doen = Durven. Deze geüpdatete materialen zullen naar verwachting in 2024 beschikbaar zijn. De beoordeling is gebaseerd op de oude materialen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: