Denken + Doen = Durven

'Denken + Doen = Durven' is een individuele cognitieve gedragstherapie voor jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angststoornissen te verhelpen. In twaalf wekelijkse bijeenkomsten wordt het kind of de jongere nieuw gedrag geleerd om met angst om te gaan. Tussen de bijeenkomsten door oefent het kind of de jongere met huiswerkopdrachten. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten voor de ouders.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Angststoornissen
Leeftijd: 
8 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het doel van Denken + Doen = Durven is een zodanige afname van angstklachten van de jeugdige dat zij geen beperking meer vormen voor het dagelijks leven.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angststoornissen.

Aanpak

Denken + Doen = Durven is een cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaande uit 15 sessies. Er zijn 12 individuele sessies voor het kind. Bij 3 sessies zijn ook de ouders (gedeeltelijk) aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 3 aparte oudersessies. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, coping vaardigheden en terugvalpreventie.

Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken die de effectiviteit van Denken + Doen = Durven voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen onderzocht hebben (Bodden et al., 2008; van Steensel & Bögels, in revisie; Jongerden, Oort & Bögels, in voorbereiding). De onderzoeken laten zien dat ongeveer 2/3de van de kinderen vrij is van de primaire angststoornis nadat zij Denken + Doen = Durven hebben gevolgd. Ook worden grote effectgroottes gevonden m.b.t. de afname van de ernst van de angststoornissen en de afname van angstsymptomen. Daarnaast worden positieve effecten gevonden voor de kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag, en algemeen probleemgedrag.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Denken + Doen = Durven heeft een sterke theoretische onderbouwing en een goed uitgewerkte aanpak. Onderzoek geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen van 8-18 jaar en eveneens effect heeft op kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag en algemeen probleemgedrag.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Universiteit van Amsterdam (Pedagogiek en Onderwijskunde)

  • Contactpersoon

    Bonny van Steensel